Onze Missie

Al meer dan 15 jaar ondersteunen we, vroeger als oudercomité, nu als ouderraad van de Vrije Basisschool Wakkerzeel onze dorpsschool met ongeveer 300 leerlingen.
Samen met de directie en de leerkrachten willen we de superschool van onze kinderen zo goed mogelijk helpen haar opdracht te vervullen. Ook vinden we het belangrijk het contact tussen ouders te bevorderen. We willen als ouderraad ouders de kans geven elkaar beter te leren kennen en samen bouwen aan een goede sfeer, niet alleen binnen de schoolmuren, maar ook erbuiten!
Daarnaast zijn we er om de school organisatorisch te ondersteunen.

Om al die redenen organiseren we tal van activiteiten doorheen het schooljaar. Zo organiseren we een kwis, eetdagen, een fuif, het schoolfeest en werken we mee aan de uitwerking van de momenten van oudercontact.

Ook financieel ondersteunen we de school: in samenspraak met de directie en de leerkrachten bekijken we met de ouderraad waarmee we de school extra kunnen helpen, naast de reguliere werkingsmiddelen en subsidies. Zo hebben we de voorbije jaren de nieuwe meubeltjes van de kleuterklassen gefinancierd, 4 digitale schoolborden aangekocht, steunden we financieel de verwezenlijking van de speelplaatsen van beide locaties, etc.
Jaarlijks geven we ook aan elke klas een vast bedrag dat de leerkracht zelf kan besteden volgens de noden van de klas.

Wens je eventueel zelf mee te helpen aan het verwezenlijken van al deze ondersteunende evenementen, geef ons dan zeker een seintje. We zijn als ouderraad steeds op zoek naar nieuwe leden en/of helpende handen. .
Via onze contactpagina kan je je gegevens doorgeven en dan nemen we spoedig contact met je op.