Verslag Ouderraad 23 februari 2021

Kenmerken van de vergadering

Type Reguliere vergadering Locatie Online
Datum Meeting 2021-01-20 Uur 20:30 tot 22:00
Voorzitter Peter Neefs

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag is goedgekeurd

2. Schoolraad

 • Feedback schoolraad 2 februari:
  • Corona update: werking ondervindt niet al te veel hinder – samenwerking met CLB is goed – er is wel leerachterstand, niet in geziene leerstof, wel in automatiseren. Vraag gesteld wat er gebeurt als openluchtklassen als die niet doorgaan -> nog geen beslissing
  • Leerlingenaantal: KS stabiel, LS licht daling – impact op lestijden valt mee – doel is instroom KS te vergroten of aan te houden
  • Prioriteiten
   • Oudercommunicatie voorlopig via mail
   • Taalontwikkeling: on hold
   • Speelplaats: bestellingen geplaatst, uitvoering gepland week 21/
  • Samenwerking CLB: druk met extra taken rond Corona, maar zorg blijft gegarandeerd door samenwerking met de school
  • Naschoolse opvang: Voorstanders van huiswerkklas in naschoolse opvang. Wanneer het terug mogelijk is ook graag terug musical aanbieden.
  • Tiendenschuur: gekocht door enkele inwoners van Wakkerzeel. School kan de Tiendenschuur blijven gebruiken.
  • Fluo hesjes: positieve reacties, meer aandacht om ook na school terug aan te doen via nieuwsbrief en in de klassen. Actie Helm Op Fluo Top in het oog houden voor volgend schooljaar
  • Jongeren met gebrek aan georganiseerde activiteiten in Wakkerzeel
  • Invloed van bodymap op toetertesten: wordt geëvalueerd.
 • Volgende vergadering is 8 juni 2021
 • Aanstelling vertegenwoordiging ouders:
  • Kandidaturen: Karolien, Orpha, Peter
  • Evenveel kandidaturen als vacatures: alle kandidaten worden afgevaardigd.
 • Samenstelling voor volgende 4 jaar:
  • Schoolbestuur: vertegenwoordigd door directie
  • 3 leerkrachten: Hans, Tinneke B., Mieke
  • 3 ouders: Orpha, Karoline en Peter
  • 2 afvaardiging lokale gemeenschap: Stef & Wim

3. Corona

 • Het aanleggen van een lijst van ouders die kunnen inspringen en toezicht houden in de klassen indien leerkrachten afwezig zijn, is voorlopig nog niet nodig. Wendy geeft een seintje als we dit snel moeten opstarten.

4. Take away eetdag – nabeschouwing

 • Eindcijfers: 152 bestellingen
 • Evaluatie: goede voorbereiding, geen zieken (noch van eten en sociaal contact), goede samenwerking WP catering, vlotte afhaling zonder wachtrijen.

5. Campagne herinrichting speelplaatsen

 • Flyer meegegeven bij take-away, Facebook-posts en foto’s zullen volgen.

6. Interne communicatie

 • Beslissing: voorlopig blijven we bij Whatsapp

7. Verkeer

 • Aangepaste regeling Kelfsstraat: tot voor Winnenpennickx (tot 15 min na schooltijd). Evaluatie tegen paasvakantie.

8. Schoolfeest

 • Geïnformeerd bij Jirka: wandeling door Wakkerzeel om een verhaal te vertellen. OR kan helpen waar nodig. Eventueel koppelen aan 2e take-away.

9. Varia

1. Foto’s website

2. Kinderfuif

 • Ouders en OR-leden kunnen waarschijnlijk niet op de school komen maar een kinderfuif kan misschien wel

3. Turn T-shirts

 • Nieuwe turn T-shirts hebben vertraging opgelopen door probleem in productieproces maar zijn er binnenkort wel. De school kijkt nog of ze dit schooljaar nog verdeeld worden of bij de start van volgend schooljaar.

4. Datum communie

 • Overleg over 1ste communie is gepland 24/02/2021. Plechtige communie is uitgesteld naar najaar (26/09).

10. Volgende vergadering

Vergaderingen werden vastgelegd op:

Woe 19/05, Di 22/06