Verslag Ouderraad 23 januari 2019

Kenmerken van de vergadering

 

Type Reguliere vergadering Locatie Hop-la Lokaal
Datum Meeting 2019-01-23 Uur 20:30 tot 23:00
Voorzitter Peter Neefs

 

Agenda

 

 • Praktische organisatie Ouderraad
  • Huishoudelijk reglement
  • Verkiezing bestuursleden
  • Rekeningen & boekhouding
  • Verslagen & publicatie
  • Huisstijl, logo’s en T-shirts
 • Vaste punten
  • Goedkeuring vorig verslag
  • Mededeling van de directie
  • Verslag van de vorige schoolraad
  • Voorbereiding van de volgende schoolraad
  • Verslag van werkgroepen
 • Eetdagen: praktische afspraken
 • Verkeerscomité
 • Varia
 • Volgende vergadering

1.      Praktische organisatie Ouderraad

1.1    Huishoudelijk reglement

Beslissing: Huishoudelijk reglement is goedgekeurd zonder aanpassingen

Opmerking  voor  het  verslag: Besteding van de financiën laten we principieel aan de school over. Leerkrachten willen wel graag communiceren naar de Ouderraad over de noden. De Ouderraad zal het advies meegeven aan de directie maar de eindbeslissing van de besteding van de middelen blijft, tenzij expliciet anders vermeld door de Ouderraad op het ogenblik van de overdracht, de verantwoordelijkheid van de directie.

1.2    Verkiezing Bestuursleden:

 • Voorzitter: Peter
 • Ondervoorzitter: Tine
 • Secretaris: Geert
 • Penningmeester: Ines
 • Sponsor verantwoordelijke: Karolien
 • Externe communicatie: Katleen & Eva
 • Afvaardiging in de schoolraad:
  • Orpha
  • Liesbeth Van der Weghe
  • Karolien
  • Plaatsvervangers: Peter, Jemima

1.3     Rekeningen & boekhouding

Overdracht van de rekening:

Alle documenten zijn er om te tekenen. Peter, Tine en Ines hebben getekend.

Boekhouding wordt vanaf eetdagen in samenwerking met Orpha & Sandra gedaan.

Daarom op de nieuwe rekening ineens Orpha & Sandra volmacht geven ipv Ines

1.4     Huisstijl, logo’s en t-shirts

Huisstijl: OK zoals op de website maar te beschrijven: kleuren, lettertypes, voorgrond/achtergrond kleur

Enthousiast over blauw/oranje/blauw-groen

 • Logo: presenteren op eetdagen
 • T-shirts: volgende vergadering finaal beslissen f.v. schoolfeest
 • Website: sponsors moeten er op voor inschrijvingen starten !

2.      Vaste agendapunten

 

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Mededeling van de directie
 • Verslag van de vorige schoolraad
 • Voorbereiding van de volgende schoolraad
 • Verslag van werkgroepen

Deze vaste agendapunten zijn van toepassing vanaf de 2de vergadering van de Ouderraad.

 

3.      Eetdagen: praktische afspraken

 

4.      Verkeerscomité

 

Verkeersplateau zou tijdens de krokusvakantie geïnstalleerd worden. Orpha checkt nog eens voor bevestiging bij de gemeente.

Opnieuw voetjes en/of lijn verboden te parkeren op de Kelfsstraat zetten. -> laatste zondag van de vakantie (10/3 om 10u). Deze keer opnieuw echte fluo verf gebruiken ipv krijtspray. ➔ Karolien, Orpha, Muriel.

Budget: 77€ verzameld van de vrije bijdrage voor fluo hesjes kan gebruikt worden voor de fluo verf.

Fietsenrekken moeten door de gemeente nog geplaatst worden, maar was nog niet begroot.

Opnieuw advies uitbrengen aan de gemeente i.v.m. de herinrichting -> Er komt een mobiliteits verantwoordelijke van de gemeente – zou starten febr./maart ➔ febr. of maart, na de werken van het verkeersplateau opnieuw verkeerscomité samenroepen.

5.      Varia

 • Bodymap -> speciaal voor scholen hebben ze een info sessie van 1u30 voor ouders -> heel veel interesse voor -> kan pas vanaf mei
 • “The Roland School in southern Manitoba has a unique way to let students burn off some energy — and stop fidgeting in http://www.cbc.ca/1.4932070?cmp=FB_Post_News” Leerkrachten zijn hier ook mee bezig – op zoek naar vloerstickers
 • [Ouder]: “Ik zou graag ook een suggestie doen om kalenders te maken voor de school te Bv een weekkalender waar alle dagen vakantie en speciale dagen op staan, want ik denk dat de wafels een beetje de oren uitloopt bij de mensen”

Goed idee maar wafels kan je ook aan oma’s en opa’s, nonkels en tantes etc verkopen.

Kaartjes verkopen: kaarten die de kinderen gemaakt hebben. Tip van Greet: zorg voor een ruim assortiment (kerst, geboorte, innige deelneming, …). Voordeel is dat de investering heel beperkt is.

De leerkrachten denken hier verder over na.

 

6.      Volgende vergadering

Na de krokusvakantie wordt de doodle uitgestuurd.